Europees referentiekader

 

Niveau indeling volgens het Europees Referentiekader

 

A1, Overleving

C2, Perfectie
De deelnemer kan:
Alles wat hij/zij hoort of leest gemakkelijk begrijpen zonder een woordenboek te hoeven gebruiken;
*Zichzelf vloeiend en precies uitdrukken, nuances in betekenis aanbrengen en tal van idiomatische verbindingen en uitdrukkingen toepassen;
*Bij diverse gelegenheden zowel voorbereid als onvoorbereid spreken in het openbaar over complexe onderwerpen;
*Met een zeer grote mate van accuratesse zeer uiteenlopende soorten teksten opstellen en redigeren.