Nederlands voor ANDERSTALIGEN, Nt2

Wie als anderstalige in Nederland komt wonen, wil zich zo snel mogelijk kunnen redden in het sociale leven, op het werk of bij de studie.

 

De groepen zijn klein

Juist als mensen uit verschillende landen bij elkaar in een groep zitten, is het belangrijk dat elke deelnemer aandacht krijgt. In een kleine groep is dat heel vanzelfsprekend.

 

Frequentie

De deelnemer heeft twee lessen per week. Daardoor zijn deze cursussen goed in te passen in het dagelijks leven. De cursist moet wel veel aandacht besteden aan huiswerk. De deelnemers dienen dus te beschikken over enige studievaardigheden.

 

Nederlands leren

In de basisgroepen en vervolggroepen leert u in de eerste plaats de Nederlandse taal.

Cursus 1-2 leidt op vanaf 0 tot niveau A2
Cursus 1 leidt op vanaf 0 tot niveau A1
Cursus 2 leidt op vanaf A1 tot niveau A2

Cursus 3 leidt op vanaf A2 tot niveau B1

Cursus 4 leidt op vanaf B1 tot niveau B2

CURSUSKALENDER ▶

OPEN HUIS

Weet u niet zeker welke cursus geschikt voor u is, komt u dan naar het OPEN HUIS

 

Wel of niet inburgeren

Burgers van de Europese gemeenschap hoeven het inburgeringsexamen niet te doen. Zij doen alleen de taalcursus. In deze taalcursus zit heel veel kennis van de Nederlandse samenleving "ingebakken". Dat is leuk om te weten. Voor degenen die moeten inburgeren is het nodig voor het onderdeel KNS (Kennis van de Nederlandse Samenleving) van het inburgerings-examen.

 

Inburgeraars die graag extra begeleiding willen voor het onderdeel KNS van het inburgeringsexamen kunnen dat krijgen door middel van de "Strippenkaart".

 

LEES MEER OVER DE STRIPPENKAART ▶

Nieuwe cursusgroepen

Nieuwe cursusgroepen starten een aantal keren per jaar.
Zie cursuskalender.

CURSUSKALENDER ▶

ZAKELIJK Nederlands voor ANDERSTALIGEN

U wilt verder komen in uw werk. U wilt daarvoor uw mondelinge en schriftelijke vaardigheid in de zakelijke communicatie verbeteren. Uw basiskennis is zeker op B1-B2 niveau. Herkent u dit? In een efficiënte cursus leert u zakelijk brieven en e-mails schrijven, een samenvatting of een kort verslag schrijven en formele telefoongesprekken voeren. Uw kennis van de grammatica en de spellingregels wordt opgefrist. Er is aandacht voor de uitspraak. Na afloop voelt u zich beter thuis in het zakelijke taalgebruik van de Nederlanders.

 

Meer weten?

Telefoon: 072 - 540 55 43
E-mail: info@leereentaal.nl

 

Nederlands voor NEDERLANDERS, Nt1

Wie merkt dat de taalbeheersing van het Nederlands tekort schiet voor de eisen van het werk en de functie, bijvoorbeeld na een promotie, kan dit vrij snel repareren door middel van een individuele training op maat. In een vrijblijvend oriënterend gesprek met de kandidaat wordt vastgesteld wat het probleem is. We stellen een leerplan op dat past bij de wensen en mogelijkheden van de kandidaat en de opdrachtgever. Na goedkeuring gaan we aan de slag.

 

Meer weten?

Telefoon: 072 - 540 55 43
E-mail: info@leereentaal.nl