NT2: Dutch Courses for Non-Dutch

Beste lezer,
U bent naar Nederland verhuisd voor een avontuur. Misschien heeft u de liefde van uw leven ontmoet, of heeft u een leuke nieuwe baan. Dat begrijp ik heel goed, want daarom ben ik ook naar Nederland gekomen. Maar het leren van de Nederlandse taal is een uitdaging. Bij Taalinstituut De Wester, schakelen wij gekwalificeerde moedertaal docenten in. Die weten alles over de Nederlandse taal. Met ons op maat gemaakte leertraject, helpen wij u om uzelf thuis te voelen in Nederland.

J.A. Versichele
Directeur Taalinstituut De Wester, American Immigrant

Bekijk onze NT2 cursussen:

Welkom in Nederland: Van 0 tot integratieniveau

20 lessen van 90 minuten

In deze cursus leert u de basis van de Nederlandse taal. Wij behandelen dagelijkse taken zoals eten in een restaurant bestellen, naar de dokter gaan, een e-mail schrijven en een formulier invullen. Wij focussen op zinsbouw en woordenschat met veel lees-, luister- en spreekoefeningen. Als u het inburgeringsexamen moet doen, dan kunnen wij u helpen met de voorbereiding.

Welcome to The Netherlands:
From 0 to Integration level

20 lessons of 90 minutes

This course is designed to get you speaking and understanding basic Dutch. You’ll be able to do daily tasks like ordering food in a restaurant, explain symptoms to the doctor, write an email, and fill in a form. We’ll focus on basic sentence structure and vocabulary as well as speaking, listening and reading comprehension. If you intend to take the integration exam (inburgeringexamen) we can also help you prepare for it by using real past exams.

Nederlands voor werk en leven: Van integratieniveau tot vloeiendheid

20 lessen van 90 minuten

U woont al een tijd in Nederland en u begrijpt de basis. Maar u wilt met uw Nederlandse collega’s praten, of het Nederlandse avondjournaal zonder ondertiteling kijken. In deze cursus behandelen wij meer complexe onderwerpen: over uw baan praten, uw meningen over sociale kwesties en politiek uiten, of een presentatie geven. Als u het staatsexamen NT2 wilt doen, dan kunnen wij u helpen met de voorbereiding.

Dutch for work and life: From Integration level to beginning fluency

20 lessons of 90 minutes

You’ve been living in the Netherlands for a while and you understand the basics. But you want to be able to talk to your Dutch colleagues at work or watch the Dutch news without subtitles. This course is designed to help you speak about and understand more complex subjects: talking about your job, expressing opinions on social issues, or writing a report. Depending on your needs, this course can be tailored to include modules on Dutch for the workplace. If you intend to take the language fluency exam (Staatsexamen NT2) we can help you prepare for it as well.

Grammatica voor gevorderde anderstaligen

5 tot 10 lessen van 90 minuten

Herkent u uzelf in deze situatie: u begrijpt wat iedereen tegen u zegt, maar u heeft moeite met het vinden van uw eigen woorden? U bent onzeker over de zinsvolgorde. En als u uw Nederlandse partner of vrienden vraagt over een grammaticaal onderwerp, hebben ze geen idee. Onze ervaren docenten hebben wel het antwoord! Deze cursus focust op taalproductie: spreken en schrijven. Uw Nederlands wordt meer vloeiend, genuanceerd en accuraat.

Advanced Dutch Grammar for non-Dutch

5 to 10 lessons of 90 minutes

Do you recognize yourself in this situation: You understand what everyone around you is saying, but you trip over your words when expressing yourself? You’re not sure of the word order in a sentence. And when you ask your Dutch partner or friends to explain a grammar topic, they have no idea. Our experienced Dutch teachers have the answers! This course focuses on language production: speaking and writing. During the course, you will work on making your Dutch more fluent, nuanced, and accurate.

In-Company groepslessen voor bedrijven

Heeft uw bedrijf een internationaal team? Ook als Engels de voertaal van uw bedrijf is heeft het trainen van collega’s in het Nederlands veel voordelen. Als team members zich bewust zijn van de Nederlandse cultuur communiceren ze beter met hun collega’s en met uw lokale klanten. Werknemers voelen zich gemotiveerd, want het bedrijf investeert in hun toekomst. Als u uw medewerkers wilt ondersteunen, schrijft u ze vandaag nog in voor een intakegesprek.

In-company group lessons for businesses

Does your company have an international team? Even if English is the official language of communication in your workplace, training employees to speak Dutch has its benefits. If team members are more sensitive to Dutch culture, it will improve communication within the workplace, as well as with local clients. Employees will also feel supported and motivated because their company invested in their future. If you want to show your team how much you care, book a consultation today.

Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share